Mens en menselijk - Hommes et figures humaines - Men and human beings - Mensch und menschlich

uit 2006 tot 2023 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Mededogen (Jonge Boeddha) - Erbarmen (Junger Buddha) - Compassion (young Buddha) - (Compassion) jeune Bouddha

2016

Vrede - Friede - peace - paix

2023

Met de kleuren blauw/geel en een V-vorm voor vrede

Verbondenheid - Verbundenheit - solidarity - solidarité

2017

Dit beeld symboliseert saamhorigheid. De figuren van dit beeld zijn boven met elkaar verbonden en staan ook samen op dezelfde aarde. Hun verbondenheid uit zich ook door een herhaling van lichaamshouding en kleding.

Moeder aarde en haar bewoners - Mutter Erde und ihre Bewohner - Mother earth - Notre mère la terre

2023

Moeder aarde en haar bewoners met de kleuren geel/blauw en een V-vorm voor vrede - Mutter Erde mit den Farben gelb/blau und eine V-Form für Frieden - Mother earth and her inhabitants with the colours yellow/blue and the V-form means peace - Notre mère la terre avec avec habitants les couleurs jaune/bleu et une V-forme pour paix. . 

Rust in een roeiboot - Ruhe im Ruderboot - at rest in a rowing boat - repos dans une barque

2023

Kattenliefhebber - Katzenliebhaber - cats lover - aimant des chats

2023

Kind met beschermengel - Kind mit Schutzengel - Child with guardian angel - Enfant avec ange gardien

2023

Op reis - auf Reisen - on a journey - en voyage

2022

Met acryl beschilderd

Verliefden - Verliebte - amorous looks - amours

2022

Kind voor raam - Kind vor Fenster - Child in front of window - Enfant devant fenêtre

2023

Vader, zoon en dochter - Vater, Sohn und Tochter - Father son and daughter - Père, fils et fille

2017

Zusters - Schwestern - sisters - soeurs

2022

Met acryl beschilderd

Ware liefde - wahre Liebe - true love - amour vrai

2021

Moet je horen - Höre mal - listen - écoute

2022

Communicatie tussen twee mensen kan op verschillende manieren gebeuren. Is het goed of slecht, wat deze man en vrouw bespreken? Zij tonen hun innerlijk hier met woorden en lichaamshouding.

Mens en natuur - Mensch und Natur - Human being and nature - L'homme et nature

2022

Mens met vogel - Mensch mit Vogel - Human being with bird - L'homme avec oiseau

Mannetjes, Männlein, Little men, hommes petits

2022

Meisje op schommel - Mädchen auf Schaukel - girl on swing - jeune fille sur balançoire

2020

Toenadering - Annäherung - approach - rapprochement

2020

Limburgse clown - Limburger Clown - Clown from Limburg - Clown de Limburg

2018

Samen één - Zusammen eins - together one - Couple uni

2018

Zingende monniken - singende Mönche - singing monks - moines chantantes

2017

Zingende monniken 
Ik zie ze nog zitten, die boeddhistische monniken en novicen in Zanskar, al heb ik ze hier staand afgebeeld. Ze zongen monotone gezangen in de hoofdruimte van hun klooster. Het is daar gebruikelijk, om per gezin een zoon naar een klooster te sturen. In die kloosters hangt een mysterieuze sfeer, het is er donker, stoffig en er hangen veel rolschilderingen (thangka's) van heiligen en demonen. Er staan boekenkasten met oeroude boeken. De novicen zijn arm en ze krijgen daar een opleiding. Zanskar ligt in het Indiase deel van de Himalaya en we zijn daar twee keer geweest.  

Hij en zij verenigd - Er und sie als Einheit - He and she united - Lui et elle ensemble

2016

Moeder en kind - Mutter und Kind - mother and child - mére et enfant

2016


 

Familie - Verwandtschaft - Famille - Family

2010

Zuid-Amerikaanse impressie - Süd-amerikanische Impression - S. American impr. - Impr. sud-américaine

2011

Gezin - Familie - Famille - Family

2008

Chinese impressie - Chinesische Impression - Impression chinoise - Chinese impression

2006