Mens en menselijk - Hommes et figures humaines - Men and human beings - Mensch und menschlich

uit 2006 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Verbazing over de wereld - Erstaunen über die Welt - astonishment about the world - étonnement sur le monde

2022

Vurige liefde - heiße Liebe - ardent love - amour passioné

2022

Zomers gezin - sommerliche Familie - summerly family - famille d'été

2022

Met acryl beschilderd

Zusters - Schwestern - sisters - soeurs

2022

Met acryl beschilderd

Moet je horen, Höre mal, listen, écoute

2022

Gesprek, Gespräch, conversation, entretien

Vrouw met sieraad, Frau mit Schmuck, woman with jewelry, femme avec bijou

2022

Ik maak behalve keramiek ook graag sieraden.

Ware liefde, wahre Liebe, true love, amour vrai

2021

Mannetjes, Männlein, Little men, hommes petits

2022

Meisje op schommel, Mädchen auf Schaukel, girl on swing, jeune fille sur balançoire

2020

Toenadering, Annäherung, approach, rapprochement

2020

Idool - Idol - idol - idole

2017

Dit beeld heet “Idool”, maar je kunt erin zien, wat je wil. Het is vanzelf ontstaan. Het woord komt uit het Grieks. Idolen zijn er op allerlei gebieden, men kan ze vereren, bewonderen of met ze dwepen Ze hebben vaak een voorbeeldfunctie.

Limburgse clown, Limburger Clown, Clown from Limburg, Clown de Limburg

2018

Samen één - Zusammen eins - together one - Couple uni

2018

Verbondenheid - Verbundenheit - solidarity - solidarité

2017

Dit beeld symboliseert saamhorigheid. De figuren van dit beeld zijn boven met elkaar verbonden en staan ook samen op dezelfde aarde. Hun verbondenheid uit zich ook door een herhaling van lichaamshouding en kleding.

Vriendschap, Freundschaft, friendship, amitié

2016

Zingende monniken - singende Mönche - singing monks - moines chantantes

2017

Zingende monniken 
Ik zie ze nog zitten, die boeddhistische monniken en novicen in Zanskar, al heb ik ze hier staand afgebeeld. Ze zongen monotone gezangen in de hoofdruimte van hun klooster. Het is daar gebruikelijk, om per gezin een zoon naar een klooster te sturen. In die kloosters hangt een mysterieuze sfeer, het is er donker, stoffig en er hangen veel rolschilderingen (thangka's) van heiligen en demonen. Er staan boekenkasten met oeroude boeken. De novicen zijn arm en ze krijgen daar een opleiding. Zanskar ligt in het Indiase deel van de Himalaya en we zijn daar twee keer geweest.  

Hij en zij verenigd, Er und sie als Einheit, He and she united, Lui et elle ensemble

2016

Jonge Boeddha, junger Buddha, young Buddha, jeune Bouddha

2016

Moeder en kind, Mutter und Kind, mother and child, mére et enfant

2016


 

Familie - Verwandtschaft - Famille - Family

2010

Vrolijk gezin - Lustige Familie - Merry family - Famille joyeuse

2011

Zuid-Amerikaanse impressie - Süd-amerikanische Impression - S. American impr. - Impr. sud-américaine

2011

Gezin - Familie - Famille - Family

2008

Chinese impressie - Chinesische Impression - Impression chinoise - Chinese impression

2006