Mens en menselijk - Hommes et figures humaines - Men and human beings

uit 2006 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Toenadering, Annäherung, approach, rapprochement

2020

Emoties, Emotionen, emotions, émotions

2019

Idool - Idol - idol - idole

2017

Dit beeld heet “Idool”, maar je kunt erin zien, wat je wil. Het is vanzelf ontstaan. Het woord komt uit het Grieks. Idolen zijn er op allerlei gebieden, men kan ze vereren, bewonderen of met ze dwepen Ze hebben vaak een voorbeeldfunctie.

Clown

2018

Samen één - Zusammen eins - together one - Couple uni

2018

Verbondenheid - Verbundenheit - solidarity - solidarité

2017

Vriendschap, Freundschaft, friendship, amitié

2016

Zingende monniken - singende Mönche - singing monks - moines chantantes

2017

Zingende monniken      Ik zie ze nog zitten, die boeddhistische monniken en novicen in Zanskar, al heb ik ze hier staand afgebeeld. Ze zongen monotone gezangen in de hoofdruimte van hun klooster. Het is daar gebruikelijk, om per gezin een zoon naar een klooster te sturen. In die kloosters hangt een mysterieuze sfeer, het is er donker, stoffig en er hangen veel rolschilderingen (thangka's) van heiligen en demonen. Er staan boekenkasten met oeroude boeken. De novicen zijn arm en ze krijgen daar een opleiding. Zanskar ligt in het Indiase deel van de Himalaya en we zijn daar een paar keer geweest.  

Hij en zij verenigd, Er und sie als Einheit, He and she united, Lui et elle ensemble

2016

Jonge Boeddha, junger Buddha, young Buddha, jeune Bouddha

2016

Gebed voor vrede, Friedensgebet, prayer for peace, priére pour paix

2016

Moeder en kind, Mutter und Kind, mother and child, mére et enfant

2016


 

Ontluikende liefde, aufblühende Liebe, budding love, jeune amour

2016

Kleurrijk gekleed gezin - Farbig gekleidete Familie - Colourful dressed family - Famille habillée en couleurs

2014

Kleurrijk gekleed gezin (met acrylverf beschilderd)  - Farbig gekleidete Familie (bemalt mit Acrylfarbe) - Colourful dressed family (painted with acryllic paint) - Famille habillée en couleurs (pendue avec peinture acrylique)

Vrouwelijk hoofd - Weiblicher Kopf - Female head - Tête féminine

2014

Verwonderd over de wereld - verwundert über die Welt - astonished about the world - étonné du monde

2009

Ook als vaas te gebruiken, auch als Vase zu gebrauchen, aussi un vase, can be used as vase

Engel - angel - ange

2011

Vader, moeder, kind - Vater, Mutter, Kind - Father, mother, child - Père, mère, enfant

2012

Moeder met kinderen - Mutter mit Kindern- Mother with children- Mère avec enfants

2011

Familie - Verwandtschaft - Famille - Family

2010

Vrolijk gezin - Lustige Familie - Merry family - Famille joyeuse

2011

Ik houd van jou - Ich liebe dich - Je t'aime - I love you

2010

Keramisch schilderij Keramisches Gemälde Peinture céramique Ceramic painting

Zuid-Amerikaanse impressie - Süd-amerikanische Impression - S. American impr. - Impr. sud-américaine

2011

Gezin - Familie - Famille - Family

2008

Bergbeklimmer - Bergsteiger - alpiniste - mountaineer

2008

Chinese impressie - Chinesische Impression - Impression chinoise - Chinese impression

2006