Mens en menselijk - Hommes et figures humaines - Men and human beings - Mensch und menschlich

uit 2006 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Verbondenheid - Verbundenheit - solidarity - solidarité

2017

Dit beeld symboliseert saamhorigheid. De figuren van dit beeld zijn boven met elkaar verbonden en staan ook samen op dezelfde aarde. Hun verbondenheid uit zich ook door een herhaling van lichaamshouding en kleding.

Op reis - auf Reisen - on a journey - en voyage

2022

Met acryl beschilderd

Verliefden - Verliebte - amorous looks - amours

2022

Maria en Jozef

2022

Maria en Jozef met baby Jezus. De vermelde maten zijn voor één beeld, de prijs voor twee beelden.

Vader, zoon en dochter - Vater, Sohn und Tochter - Father son and daughter - Père, fils et fille

2017

Zusters - Schwestern - sisters - soeurs

2022

Met acryl beschilderd

Ware liefde - wahre Liebe - true love - amour vrai

2021

Moet je horen - Höre mal - listen - écoute

2022

Gesprek, Gespräch, conversation, entretien

Ik houd van de natuur - Ich liebe die Natur - I love nature - J'aime la nature

2022

Vrouw met vogel - Frau mit Vogel - Lady with bird - Femme avec oiseau

Mannetjes, Männlein, Little men, hommes petits

2022

Meisje op schommel - Mädchen auf Schaukel - girl on swing - jeune fille sur balançoire

2020

Toenadering - Annäherung - approach - rapprochement

2020

Limburgse clown - Limburger Clown - Clown from Limburg - Clown de Limburg

2018

Samen één - Zusammen eins - together one - Couple uni

2018

Zingende monniken - singende Mönche - singing monks - moines chantantes

2017

Zingende monniken 
Ik zie ze nog zitten, die boeddhistische monniken en novicen in Zanskar, al heb ik ze hier staand afgebeeld. Ze zongen monotone gezangen in de hoofdruimte van hun klooster. Het is daar gebruikelijk, om per gezin een zoon naar een klooster te sturen. In die kloosters hangt een mysterieuze sfeer, het is er donker, stoffig en er hangen veel rolschilderingen (thangka's) van heiligen en demonen. Er staan boekenkasten met oeroude boeken. De novicen zijn arm en ze krijgen daar een opleiding. Zanskar ligt in het Indiase deel van de Himalaya en we zijn daar twee keer geweest.  

Hij en zij verenigd - Er und sie als Einheit - He and she united - Lui et elle ensemble

2016

Jonge Boeddha - junger Buddha - young Buddha - jeune Bouddha

2016

Moeder en kind - Mutter und Kind - mother and child - mére et enfant

2016


 

Familie - Verwandtschaft - Famille - Family

2010

Vrolijk gezin - Lustige Familie - Merry family - Famille joyeuse

2011

Zuid-Amerikaanse impressie - Süd-amerikanische Impression - S. American impr. - Impr. sud-américaine

2011

Gezin - Familie - Famille - Family

2008

Chinese impressie - Chinesische Impression - Impression chinoise - Chinese impression

2006