Vogels - Vögel - Oiseaux - Birds

uit 2019 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Vrolijke vogels - frohe Vögel - happy birds - des oiseaux joyeux

2024

Vogels en boom - Vögel und Baum - Birds and tree - Oiseaux et arbre

Lentegevoelens, baltsende fantasiereigers - Balzende Phantasiereiher - courting fantasy herons - faire la cour des hérons fantastiques

2023

Dit beeld is ontstaan, doordat ik regelmatig ongeveer 12 reigers op een akker zag staan.

Kip, Huhn, chicken, poule

2022

We hebben al jaren kippen. Helaas zijn kippen wegens de pikorde niet altijd even vriendelijk tegen elkaar.

Duiven in gesprek - Tauben im Gespräch - the conversation of pigeons - tête à tête

2022

Duiven - Tauben - pigeons 

Sneeuwuil - Schnee-Eule - snowy oowl - harfang

2022

Nieuwsgierige uil, neugierige Eule, curious owl, hibou curieux

2021

Deze nieuwsgierige uil, heeft zoals alle uilen die ik heb gemaakt, zijn bestaan te danken aan een levende gewonde uil, die aan de kant van de weg werd gevonden. We hebben geprobeerd om zijn gezondheid te verbeteren, maar dat was toch niet gemakkelijk. Daarom hebben we toen een opvang voor uilen voor hem gezocht.

Pinguïns met jong, Pinguine mit Jungem, penquins with joung, manchots avec petit

2020

Door de klimaatverandering worden pinquïns bedreigd.

Meeuw, Möwe, gull, mouette

2019

Ontluikende liefde, aufblühende Liebe, budding love, amour éclore

2020

Ons huis kijkt uit op de Limburgse beboste heuvels, waar heel wat vogels voorkomen. In onze tuin hebben misschien wel 30 verschillende soorten vogels van alles van hun gading gevonden en veel hebben er genesteld. Dit beeld heet “Ontluikende liefde”, omdat wij in het voorjaar soms baltsende vogels zien. Het keramische beeld stelt geen bepaalde vogels voor, maar fantasievogels.